صفحه ۴۲۱

"خطبه 120 - قسمت اول"

و من کلام له علیه السلام:

"تالله لقد [ علمت ] علمت تبلیغ الرسالات، و اتمام العدات، و تمام الکلمات. و عندنا أهل البیت أبواب الحکم [ الحکم ] و ضیاء الامر. ألا و ان شرائع الدین واحدة ، و سبله قاصدة ؛ من أخذ بها لحق و غنم، و من وقف عنها ضل و ندم."

تعلیم سه مطلب مهم به امام (ع)

این خطبه هم مثل بسیاری از خطبه هایی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه جمع آوری کرده تقطیع شده است.

"تالله لقد [ علمت ] علمت تبلیغ الرسالات، و اتمام العدات، و تمام الکلمات"

( سوگند به خدا هر آینه رساندن پیغامها و انجام دادن وعده ها و همگی کلمات را تعلیم داده شدم.)

"عدات" جمع "عدة" است که به معنای وعده دادن می‎باشد، و اصل آن "وعد" بوده که "واو" آن افتاده و به جای آن در آخرش "ة" قرار گرفته است. و "اتمام العدات" به معنای انجام دادن و به پایان رساندن وعده هاست.

عبارت "لقد علمت" در بعضی از نسخه ها "لقد علمت" آمده است.در نسخه عبده فقط همین عبارت ذکر نشده، ولی در نسخه های خطی نهج البلاغه، علاوه بر این عبارت، عبارتهای بعد از آن نیز وجود ندارد. به نظر

ناوبری کتاب