صفحه ۴۱۷

به کلمه "طریق" می‎توان هم ضمیر مذکر و هم ضمیر مؤنث ارجاع داد. یعنی می‎تواند حکم کلمه مذکر و مؤنث را داشته باشد. به همین جهت "الواضح" که صفت آن باشد مذکر آمده است ولی "التی" که صفت دیگر آن است مؤنث آمده است. همچنین ضمیر مؤنث در "علیها" به آن برگشته است.

حضرت می‎فرماید: من شما را وا داشتم بر راه آشکار حق، که بر این راه هلاک نمی شود مگر کسی که خود خواهان هلاکت باشد.

"من استقام فالی الجنة ، و من زل فالی النار"

( کسی که پایداری کرد پس به سوی بهشت رود، و کسی که لغزید پس به سوی آتش است.)

می‎فرماید: کسی که استقامت و پایداری کند در این راه آشکاری که شما را به سوی آن هدایت کردم پس داخل بهشت شود، و اگر کسی از این راه حق و آشکاری که به شما نشان دادم بلغزد عاقبتش به سوی آتش است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب