صفحه ۳۹۸

البته این احتمال هم وجود دارد که چون یک عده از افراد نمی توانند در برابر شما ایستادگی و مقاومت کنند از حق اطاعت می‎کنند. ولی همان طور که گفتیم نوعا "باء" را استعانت گرفته اند، یعنی: من به واسطه شما - که از حق دفاع می‎کنید و اهل خیانت و نیرنگ نیستید - به اطاعت روی آورندگان امیدوارم.

مردم عموما این طور هستند که با دیدن اقبال و یا پشت کردن افرادی نسبت به شخصیت ها و مخصوصا حاکمان تصمیم می‎گیرند که جذب شوند یا پشت کنند. آن وقت گاهی آن شخصیت را از روی رفتار پیروانش می‎شناسند و اعمال پیروان را به حساب وی می‎گذارند.

امام صادق (ع) می‎فرماید: "کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا"تاریخ طبری، ج 4، ص 58؛ الامامة والسیاسة، ابن قتیبه، ج 1، ص 124. "شما زینتی برای ما باشید و عیبی بر ما نباشید." اگر شما با مردم برخورد خوب داشته باشید و حتی با دشمن خود برخوردتان مناسب و عادلانه باشد به نفع ائمه (ع) است. زیرا مردم می‎گویند: ببینید امام صادق (ع) چه شیعیان خوبی دارد. در حالی که اگر پیروان امام صادق (ع) و اهل بیت (ع) افراد پرخاشگر خشن یا زمخت بزن و بکوب باشند مردم می‎گویند: اگر شیعه این است ما اصلا دلمان نمی خواهد شیعه باشیم. و نسبت به ائمه (ع) هم بدبین خواهند شد.

خلاصه رفتار کسانی که محرم اسرار و از نزدیکان شخصیت ها هستند در جذب و دفع دیگران نقش مهمی دارد.

انتظار نهایی امام (ع) از این یاران

"فأعینونی بمناصحة خلیة من الغش، سلیمة من الریب"

( پس مرا با خیرخواهی خالی از فریب و خیانت، و سالم از شک و تردید کمک کنید.)

ناوبری کتاب