صفحه ۳۹۲

را می‎گیرند. بنابراین تصور نکنید که شما همیشه در این دنیا و با همین موقعیت و شرایط اجتماعی باقی و برقرار خواهید ماند. به بیان دیگر تاروپود زندگی گذشتگان به هم خورد و شما در منازل و موقعیت های آنان جایگزین هستید. فردا هم نوبت به شما می‎رسد و شما می‎روید و دیگران به جای شما خواهند آمد. پس این موقعیت های مالی و اجتماعی ماندنی نیست که به خاطر حفظ آن سکوت کرده از حق دفاع نمی کنید.

حضرت در ادامه می‎فرماید: شما از بسیاری از برادران و دوستان خود که با آنها نزدیک بوده و پیوندهای مستحکمی داشتید جدا شده و منقطع گشته اید. با پدر و مادر و برادر و خواهر و بسیاری دیگر پیوند داشتید و به آنها علاقه مند و با آنها مأنوس بودید ولی از همه آنان جدا شده اید. باید از اینها عبرت بگیرید.

خدای متعال در روز قیامت به کسانی که به هشدار پیامبر از عذاب قیامت توجه نکرده و به خود ظلم کردند می‎فرماید: (أو لم تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال ‏ و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا أنفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال ) سوره توبه (9)، آیه 111. "آیا شما نبودید که پیش از این سوگند می‎خوردید که برای شما فنایی نیست ؟ و در منازل کسانی که بر خود ستم کرده بودند سکونت گزیدید، در حالی که برای شما روشن شده بود که با آنان چه کرده ایم و برای شما مثل ها زدیم." حالا شما در خانه های آنها نشسته اید، فردا هم نوبت شماست.

تفاوت اصحاب با یکدیگر

در بین جمعیتی که با حضرت علی (ع) بیعت کردند و در زیر پرچم و حکومت آن حضرت زندگی می‎کردند، افراد و یا گروههای گوناگون با افکار و سلیقه های مختلف

ناوبری کتاب