صفحه ۳۹۱

حضرت می‎فرماید: شما به واسطه خداوند در جامعه دارای احترام شده اید و میان بندگان خدا بزرگواری و کرامت پیدا کرده اید، ولی خدا را در بین بندگانش بزرگ نمی شمارید و حریم او را پاس نمی دارید و حاضر نیستید به خاطر خدا به بندگان خدا خدمت کرده و برای آنها کاری انجام دهید. حاضر نیستید برای تقویت حق و تجهیز لشکر اسلام اموالتان را انفاق کنید، و یا برای دفاع از حق به جهاد با دشمنان خدا رفته و جان خود را به خطر اندازید. خداوند فرموده است که باید فقیر و مظلوم را کمک و یاری کرد، اما شما در برابر گرسنگی مردم بی تفاوت هستید و از مظلوم دفاع نمی کنید. خلاصه این که شما به وسیله دین خدا و نام خدا خود را گرامیتر می‎شمارید، در حالی که بسیاری از دستورات الهی را عمل نمی کنید و حریم خدا و فرمانهای او را در بین مردم نگه نمی دارید.

سفارش به عبرت گرفتن

"فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، وانقطاعکم عن أوصل اخوانکم"

( پس عبرت بگیرید به فرود آمدنتان در خانه های کسانی که پیش از شما بوده اند، و به جدا شدنتان از نزدیک ترین برادرانتان.)

در فرمایش قبلی حضرت علی (ع) فرمودند: شما به فکر منافع خود هستید و حاضر نیستید از حق دفاع کنید، برای این که ممکن است توهم کنید که اگر از حق دفاع نمودید مقام و موقعیت خود را از دست می‎دهید، و با سکوت و بی تفاوتی آن را حفظ می‎کنید؛ در اینجا می‎فرماید: از این که شما در موقعیت ها و شرایط کسانی که پیش از شما بودند قرار گرفته اید عبرت بگیرید. مدتی قبل از شما کسان دیگری در این شرایط بودند و رفت و آمدهای زیادی هم داشتند، ولی همه آنان از دنیا رفتند و شما به جای آنان موقعیت و جایگاه یافتید. فردا هم شما می‎میرید و کسان دیگری جای شما

ناوبری کتاب