صفحه ۳۸۷

"خطبه 117»

و من کلام له علیه السلام:

"فلا أموال بذلتموها للذی رزقها، و لا أنفس خاطرتم بها للذی خلقها؛ تکرمون بالله علی عباده، و لا تکرمون الله فی عباده؛ فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، وانقطاعکم عن أوصل اخوانکم."

از این که مرحوم سید رضی تنها چند عبارت را به عنوان یک خطبه نقل کرده، معلوم می‎شود که همه خطبه همین مقدار نبوده است، بلکه فرمایشات بیشتری بوده که آن مرحوم تنها این بخش را برگزیده و نقل کرده است.

سرزنش اصحاب بر ترک انفاق مالی

"فلا أموال بذلتموها للذی رزقها"

( پس نه دارایی ها را در راه کسی بخشیدید که آنها را روزی کرده است)

در ادبیات عرب در اقسام "لا" خوانده ایم که "لای نفی جنس" عمل "ان" را انجام می‎دهد و اسمش مبنی بر فتح است. مثل: "لا رجل فی الدار"؛ لای نفی جنس، جنس مرد را در خانه نفی می‎کند؛ و معنایش این است که هیچ مردی، نه یک نفر نه دو نفر و نه بیشتر، در خانه نیست. در این دو جمله که مورد بحث است "لا" در "فلا أموال" و "لا أنفس" لای نفی جنس می‎باشد، که بنابراین معنای "لا أموال بذلتموها" این خواهد بود که هیچ اموال و دارایی هایی را بذل نکردید.

ناوبری کتاب