صفحه ۳۸۳

پس از این والی مردم می‎شود و خانه ای از خانه های عرب باقی نمی ماند مگر این که ذلت را در آن خانه وارد می‎کند." می‎زند، می‎کشد، غارت می‎کند و مردم را به زندان می‎افکند.

"قال: کم یلی ؟ قال: عشرین ان بلغها"

"اشعث از امیرالمؤمنین (ع) سؤال کرد که چنین شخصی چند سال حکومت می‎کند؟ حضرت در پاسخ فرمود: اگر به ولایت برسد حکومت و ولایتش بیست سال طول خواهد کشید."

"قال الراوی: ولی الحجاج سنة خمس و سبعین و مات سنة خمس و تسعین"شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 7، ص 281.

"راوی حدیث می‎گوید: حجاج در سال هفتاد و پنج هجری - از طرف عبدالملک - والی شد و در سال نود و پنج مرد."

راوی در حقیقت با این عبارت توضیحی می‎خواهد بگوید: حضرت علی (ع) درست فرموده و این خبر از اخبار غیبی آن حضرت بوده است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب