صفحه ۳۷۱

"و لوددت": و به خدا قسم دوست داشتم "أن الله فرق بینی و بینکم": که خدا جدایی می‎انداخت بین من و بین شما "و ألحقنی بمن هو أحق بی منکم": و مرا ملحق می‎کرد به کسانی که آنان سزاوارترند به من از شما.

ویژگی های سلف صالح

"قوم والله میامین الرای، مراجیح الحلم"

( گروهی که به خدا سوگند دارای رأی و اندیشه ای خجسته و پر بار بودند، و دارای وقار بردباری.)

"میامین" جمع "میمون" به معنای خجسته و با برکت است.

"حلم" به معنای عقل و بردباری است، و اساسا به انسان بردبار "حلیم" گفته می‎شود چون چنین نیست که بر اثر غضب و تندی و امثال آن عقل خود را از دست بدهد.

"مراجیح" جمع "مرجح" و "مرجاح" است، یعنی صاحب وقار و متانت، و جمع "مرجوح" نیست.

حضرت می‎فرماید: آرزو داشتم خداوند مرا به جمعیتی ملحق می‎فرمود که رأی و نظرشان با برکت و میمون بود؛ یعنی خوش فکر و در اندیشه حق و حقیقت بودند؛ همچنین دارای عقل وزین و محکمی بودند؛ عقل آنان بر شهوت و غضب و خواهش های نفسانی آنان برتری داشت.

خلاصه حضرت حسرت کسانی را می‎خورند که پیامبراکرم (ص) در رأس آنان بوده، و آرزو می‎کنند که خداوند او را به آنان ملحق می‎کرد و از دست مردم زمان خود نجات می‎بخشید.

"مقاویل بالحق، متاریک للبغی"

( بسیار سخنگوی به حق، و رها کننده سرکشی.)

ناوبری کتاب