صفحه ۳۴۱

( درس 184)

خطبه 115 (قسمت سوم)

دعا برای بارشی کامل

بارانی خرمی آور و ثمربخش

بارانی فراگیر بر نیازمندان

ویژگی های این بارش

آثار این بارش

معنای "ولایت" و "ولی"

رابطه امر به معروف و نهی از منکر با ولایت

توضیحات مرحوم سید رضی

ناوبری کتاب