صفحه ۳۳۰

در کتاب "من لایحضره الفقیه" یک خطبه مفصل از حضرت علی (ع) برای نماز استسقاء ذکر شده؛ با این که این نماز مانند نماز عید دو خطبه دارد که پس از نماز خوانده می‎شود؛ و مرحوم شیخ طوسی هم در "مصباح المتهجد" و "تهذیب" همان خطبه را آورده است.منهاج البراعة، ج 8، ص 78. خطبه ای را که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل می‎کند بخش هایی از خطبه ای است که در "من لایحضره الفقیه" نقل شده و البته عبارات متفاوت است؛ و به نظر می‎رسد که سید رضی (ره) از کتاب دیگری غیر از "من لایحضره الفقیه" این خطبه را ذکر می‎کند. در اینجا به ادامه خطبه می‎پردازیم.

تقاضای رحمت برای چهارپایان

"أللهم فارحم أنین الانة ، و حنین الحانة"

( خدایا پس به ناله گوسفندان ناله کننده، و بانگ شتران فریادزن رحم کن.)

"أنین" به معنای فریاد و ناله می‎آید، و "آنة" به معنای گوسفندانی که ناله و فریاد می‎کنند.

"حن" و "حنین" به ناله ای گفته می‎شود که با عشق و علاقه باشد؛ و "حانة" به معنای شترانی است که ناله و فریاد سر داده اند؛ اصطلاحا وقتی گفته می‎شود: "ما له آنة و لا حانة" یعنی برای او نیست نه گوسفند و نه شتر.

عرض کردیم که از جمله دستورات نماز طلب باران این است که حیوانات و نیز زن ها و بچه ها و پیران را به جایی ببرند که نماز خوانده می‎شود و بچه هایی را که همراه با مادرانشان آمده اند شیر ندهند، که از فریاد و ناله حیوانات و بچه ها و زنان مردم دلشکسته تر شوند و توجه آنها به حق تعالی بیشتر شده و همچنین بیشتر مورد توجه و عنایت خداوند قرار گیرند. با توجه به همین نکته است که حضرت نیز در این خطبه

ناوبری کتاب