صفحه ۳۲۲

پیام دادند که ما به پیشنهاد شما عمل کردیم و نماز باران خواندیم و الحمدلله باران آمد. بالاخره وقتی انسان از هر آیین و مذهبی به درگاه حق تعالی روی آورده و از او حوائج خود را درخواست نماید، او هم به خاطر رحمت واسعه خود کسی را بی نصیب نمی گذارد.

ترحم خدا بر اطفال و پیران و...

در اینجا دو روایت در تأکید و ترغیب بر این که بچه ها و یا گوسفندان خود را برای نماز استسقاء همراه خود ببرید می‎خوانم تا علت این اقدام روشن تر شود.

حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که در قسمتی از آن آمده است: "لولا مشایخ رکع، و فتیان خشع، و صبیان رضع لصب علیکم العذاب صبا"کتاب خاطرات، ج 1، ص 291 تا 293. "اگر نبودند پیرمردان کمر خمیده (یا رکوع کننده) و جوانان خدا ترس و بچه های شیرخواره، همانا عذاب الهی بر شما فرود می‎آمد." معلوم می‎شود خداوند به برکت همین بچه هایی که تکلیف و گناه ندارند و باز به خاطر حیوانات به انسانها رحم می‎کند.

روایت دیگر مطلبی است که در شرح نهج البلاغه خوئی از "منتخب التورات" نقل شده است؛ البته مشخص نیست که این مطلب در کجای تورات آمده است. می‎گوید: "و فی منتخب التوراة : یابن آدم ! کیف لا تجتنبون الحرام و لا اکتساب الاثام ؟

ناوبری کتاب