صفحه ۳۱۸

نماز استسقاء توسط آیت الله خوانساری؛

در اینجا به مناسبت بحث، حادثه ای را که من خود شاهد بوده ام و در آن حضور داشته ام برایتان نقل می‎کنم؛ هر چند آن را در خاطرات خود نوشته ام.مثنوی معنوی، دفتر سوم.

هنگامی که من در دوران طلبگی خود تازه به قم آمده بودم یکی دو سال هم به درس آیت الله آقای حاج سید صدرالدین صدر(ره) می‎رفتم و هم در درس آیت الله آقای حاج سید محمدتقی خوانساری (ره) شرکت می‎کردم؛ تقریبا درس ما بین سطح و خارج بود. در آن زمان در قم باران نیامده و زندگی برای مردم مشکل شده بود. مردم به مرحوم آیت الله خوانساری اصرار داشتند که نماز استسقاء بخوانند. لذا ایشان به مردم گفتند روزه بگیرند. چون در شرع آمده است که برای نماز طلب باران باید سه روز روزه گرفت و بهتر هم این است که شروع روزه ها از روز شنبه باشد و روز سوم که دوشنبه می‎شود برای نماز باران بیرون بروند. و اگر روزه گرفتن را شنبه شروع نکردند، می‎توان آن را چهارشنبه شروع کرد که روز جمعه برای نماز باران به بیابان بروند.

به همین جهت آیت الله خوانساری به مردم گفتند که روزه بگیرند و روز سوم حرکت کردند. در آن زمان متفقین، انگلیسی ها و آمریکایی ها در ایران بودند و راه آهن در دست آنان بود و برای تأمین آب خود، چاه خاکفرج را در اختیار گرفته بودند. هنگامی که جمعیت برای خواندن نماز استسقاء حرکت کردند حدود پانزده تا بیست هزار نفر شدند. این جمعیت انبوه همراه آیت الله حاج سید محمدتقی خوانساری آمدند پایین خاکفرج در رودخانه و نماز استسقاء را خواندند و بعد از نماز هم مرحوم آقا میرزا محمدتقی اشراقی سخنرانی کرد. اتفاقا آن شب که باید باران بیاید باران نبارید، و ایشان گفتند: چون باران نیامد باید نماز باران را روز بعد تکرار کنیم. برای

ناوبری کتاب