صفحه ۳۱۵

آثار خشم خدا

1 - از پیامبراکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: "اذا غضب الله تعالی علی أمة ثم لم ینزل بها العذاب": "اگر خداوند به جمعیت و گروهی خشم و غضب کند و عذاب را بر آنان نازل نکند" گرفتاریهای دیگری برایشان می‎آید، که حضرت آنها را در ادامه بیان می‎فرمایند. البته در امت های پیشین هنگامی که خداوند غضب می‎فرمود عذاب خود را بر آنان نازل می‎کرد، ولی نسبت به امت اسلام که آن گونه عذاب نمی فرماید گرفتاریهای دیگری پیش می‎آید.

"غلت أسعارها و قصرت أعمارها": "نرخ اجناسشان گران می‎شود و عمر آنان کوتاه می‎گردد."

"و لم یربح تجارها و لم تزک ثمارها": "و تاجران از تجارت خود سود و استفاده کافی نمی برند و میوه هایشان مطلوب و پاکیزه نباشد." هر چه میوه در بازار آورده می‎شود آفت زده است.

"و لم تغزر أنهارها و حبس عنها أمطارها و سلط علیها أشرارها"شرح لمعه، ج 1، ص 690 (10 جلدی). "و نهرهای آنان پر آب نشود، و باران حبس شده و بر آنان نازل نمی شود، از سوی دیگر افراد شرور بر آنان تسلط پیدا می‎کنند."

دعای مورچگان و بارش باران

2 - حفص بن غیاث از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده که فرمودند: "ان سلیمان بن داود(ع) خرج ذات یوم مع أصحابه لیستسقی": "روزی سلیمان بن داود(ع) با یاران خود بیرون آمدند تا طلب باران نمایند." از این روایت چه بسا استفاده شود که

ناوبری کتاب