صفحه ۳۱۴

2 - مرحله دوم که بالاتر و بهتر می‎باشد این است که انسان یک نمازی مانند نماز ظهر و عصر بخواند و بعد برای آمدن باران دعا کند؛ و تفاوتی نمی کند که این نماز چه نمازی باشد.

3 - مرحله سوم طلب باران این است که نماز استسقاء با کیفیت مخصوص به خود - که مانند نماز عید است - بخواند. به این صورت که دو رکعت نماز خوانده و در رکعت اول پس از خواندن حمد و سوره پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیری یک قنوت انجام دهد. در رکعت دوم هم پس از حمد و سوره چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیری یک قنوت بخواند که مجموعا نه قنوت می‎شود.

البته در نماز عید دعای "أللهم اهل الکبریاء والعظمة ..." را در قنوتها می‎خوانند، ولی در نماز استسقاء باید دعاهایی که مربوط به طلب باران است و آنها را ذکر کرده اند بخوانند. بعد از نماز استسقاء مانند نماز عید خواندن دو خطبه لازم است. البته خواندن نماز استسقاء آداب و دستورات دیگری هم دارد، از جمله این که آن را در بیابان برگزار کنند. در نماز عید هم رفتن به صحرا و بیابان سفارش شده و گفته شده است که زیر سقف نباشد؛ بنابراین بهتر آن است که در مسجد خوانده نشود بلکه به صحرا بروند. البته مسجدالحرام استثناء است. و در مکه بهتر است نماز عید در مسجدالحرام خوانده شود.

نکته دیگر این که نماز استسقاء تنها نماز مستحبی است که می‎توان آن را به جماعت خواند. همان گونه که عرض کردم نماز طلب باران، مستحبات و آداب دیگری هم دارد که در احادیث مختلف بیان شده است.

در ارتباط با این بحث، دو حدیث را به عنوان نمونه یادداشت کرده ام که قبل از شرح خطبه آنها را برای شما می‎خوانم.

ناوبری کتاب