صفحه ۳۱۳

"خطبه 115 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام فی الاستسقأ:

"أللهم قد انصاحت جبالنا، واغبرت أرضنا، و هامت دوابنا، و تحیرت فی مرابضها، و عجت عجیج الثکالی علی أولادها، و ملت التردد فی مراتعها، والحنین الی مواردها."

کتاب "من لایحضره الفقیه" خطبه مفصلی از امیرالمؤمنین (ع) در طلب باران یا استسقاء نقل می‎کند که مرحوم سید رضی تنها بخش هایی از آن را در نهج البلاغه نقل کرده است.کافی، ج 2، ص 162، حدیث 17؛ و ص 159، حدیث 9. البته به نظر می‎رسد که مرحوم سید رضی مدرک دیگری غیر از "من لایحضره الفقیه" داشته است؛ زیرا عبارات و کلمات خطبه ای که در نهج البلاغه هست با خطبه ای که در آن کتاب نقل شده است تفاوت می‎کند.

نماز استسقاء

بزرگان و فقها مانند مرحوم شهید در شرح لمعه، درباره کیفیت نماز طلب باران یا "استسقاء" سه مرحله یا سه مرتبه ذکر کرده اندمن لایحضره الفقیه، ج 1، ص 527 تا 535، حدیث 1501. که به طور خلاصه عبارتند از:

1 - مرحله اول این است که انسان به طور عادی دعا کند و بگوید: خدایا به ما باران بده. خود دعا کردن برای باران در هر شرایطی اولین مرحله طلب باران است.

ناوبری کتاب