صفحه ۳۰۹

زمانی که ما با مرحوم شهید مطهری (ره) تفسیر صافی مباحثه می‎کردیم به آیه شریفه: (و بالوالدین احسانا) سوره یس (36)، آیه 68. رسیدیم که سفارش می‎فرماید: "به پدر و مادر خود نیکی کنید." در ذیل این آیه، تفسیر صافی روایتی را نقل می‎کند که ما با مرحوم شهید مطهری تصمیم گرفتیم آن را حفظ کنیم. بر اساس این حدیث روزی پیامبراکرم (ص) نشسته بودند و اصحاب گرد آن حضرت بودند که پیامبراکرم (ص) سه مرتبه فرمودند: "رغم أنفه": "دماغش به خاک مالیده باد". "قالوا: من یا رسول الله ؟": "اصحاب عرض کردند: یا رسول الله چه کسی را نفرین می‎کنید؟" "قال: من أدرک أبویه عند الکبر أحدهما أو کلیهما و لم یدخل الجنة"سوره اسراء (17)، آیه 23. "حضرت فرمود: کسی که پدر و مادر یا یکی از آنها را در سن پیری درک کند و بهشت را برای خود نخرد." یعنی به وسیله خدمت به پدر و مادر و به دست آوردن رضایت آنان، رضایت خداوند را به دست نیاورد و در آخرت وارد بهشت نشود.

در هر صورت همان طور که عرض کردم سن پدر و مادرها که بیشتر می‎شود نیازها و گرفتاریهایشان افزایش می‎یابد و از طرف دیگر فراموشکار هم می‎شوند. بنابراین گاهی ممکن است بهانه بگیرند و بد اخلاقی و تندی کنند. این مسائل طبیعی است و برای عده زیادی از پیرمردها و پیرزن ها پیش می‎آید. در چنین شرایطی این فرزندان هستند که باید صبر کنند و با پدر و مادر خود سازش داشته و با عطوفت و مهربان باشند. البته مادر خصوصیت بیشتری دارد، و در بعضی روایات راجع به مادر سفارش بیشتری شده است؛تفسیر الصافی، ج 3 (5 جلدی)، ص 185؛ اصل این حدیث با ذکر سند در صحیح مسلم، ج 8، ص 5 آمده است. برای این که مادر معمولا سختی های بیشتری را برای فرزند تحمل می‎کند و طاقتش کمتر است.

ناوبری کتاب