صفحه ۲۹۹

کسب روزی باید در حدی باشد که با وظایف عبادی، اجتماعی و خانوادگی انسان در تضاد نبوده و منافات نداشته باشد. پس برای به دست آوردن نان و آب هم باید کار و تلاش کرد ولی به اندازه متعارف؛ که خدا در این صورت هر چه را که روزی ما قرار داده است می‎رساند.

عوامل فقر

این که ما می‎بینیم در بسیاری از کشورهای عقب نگه داشته شده فقر و بدبختی وجود دارد به علل گوناگونی است که به نظر من آیه شریفه قرآن به آنها اشاره می‎کند. (و اتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار) سوره هود (11)، آیه 6. "و از همه آنچه از او خواستید به شما داده است، و اگر نعمت های الهی را بشمارید نمی توانید آن را شمارش کنید؛ بی تردید انسان بسیار ستمکار و ناسپاس است."

به نظر می‎رسد این که آیه فوق می‎فرماید: (و اتاکم من کل ما سألتموه ) سؤال و درخواست تکوینی مورد نظر باشد. یعنی آنچه ساختار وجودی شما اقتضا دارد و بر اساس نیاز تکوینی خود درخواست نموده اید، خداوند آن را به شما داده است. پس از این می‎فرماید: (و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها) : "و اگر نعمت های خدا را شماره کنید نمی توانید آنها را بشمارید." خداوند این همه معادن و ذخائر و آب در کشورهای مختلف قرار داده است. در همین کشور ما می‎گویند کمی از معادن آن استخراج می‎شود و چنانچه از منابع به نحو صحیح و علمی استفاده شود جامعه به خوبی از نظر اقتصادی اداره شده و مشکلی پیش نمی آید.

بنابراین سؤالی که مطرح می‎شود این است که اگر خداوند هر چه را ما خواسته ایم عطا فرموده و نعمت های او غیر قابل شمارش می‎باشد، پس

ناوبری کتاب