صفحه ۲۹۷

"خطبه 114 - قسمت چهارم"

"قد تکفل [ تکفل ] لکم بالرزق، و أمرتم بالعمل، فلا یکونن المضمون لکم طلبه أولی بکم من المفروض علیکم عمله، مع أنه - والله - لقد اعترض الشک و دخل الیقین حتی کأن الذی ضمن لکم قد فرض علیکم، و کأن الذی فرض علیکم قد وضع عنکم. فبادروا العمل، و خافوا بغتة الاجل، فانه لا یرجی من رجعة العمر ما یرجی من رجعة الرزق، ما فات الیوم من الرزق رجی غدا زیادته، و ما فات أمس من العمر لم یرج الیوم رجعته. الرجاء مع الجائی، والیاس مع الماضی، ف' (اتقوا الله حق تقاته، و لا تموتن الا و أنتم مسلمون ) گوشت سگ دو قول نقل می‎کند: 1 ."

این خطبه که باقی مانده آن را امروز شرح می‎دهیم بیشتر درباره اخلاق و سفارش به تقواست، و حضرت امیر(ع) در آن مردم را از دنیا دوستی پرهیز می‎دهد و برای آخرت مهیا می‎سازد.

کفالت روزی از طرف خداوند و معنای آن

"قد تکفل [ تکفل ] لکم بالرزق، و أمرتم بالعمل"

( تحقیقا برای شما روزی کفالت و ضمانت شده، و به عمل [ به واجبات ] مأمور گشته اید.)

رزق و روزی انسان و به طور کلی موجودات به عهده خداوند است و او روزی

ناوبری کتاب