صفحه ۲۹۱

کردید که خوردن گوشت شترمرغ حلال است یا حرام، و در آیات و روایات صریحا چیزی درباره خوردن گوشت شترمرغ وارد نشده بود، می‎توانید گوشت آن را بخورید. چون آنچه حرام بوده در آیات و روایات مشخص شده، و آنچه نیامده باید حلال دانسته شود.

قرآن کریم می‎فرماید: (قل لا أجد فی ما أوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا أن یکون میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فانه رجس أو فسقا اهل لغیر الله به ) سوره انعام (6)، آیه 145. "بگو در آنچه به من وحی شده است غذایی نمی یابم که برای خورنده ای که آن را می‎خورد حرام باشد مگر این که آن چیز مرداری باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوک، پس به راستی آن پلید است؛ یا حیوانی که [ هنگام سر بریدن ] به گناه نام غیر خدا بر آن برده شده باشد."

خلاصه در آیات و روایات آنچه حرام شده مشخص است و در غیر آنها بایستی حکم به حلیت نمود. برهمین اساس مالکیه، یکی از مذاهب اهل سنت، به آیه شریفه فوق استناد کرده و خوردن گوشت سگ را بی مانع دانسته و تنها آن را مکروه می‎داننددر کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 2، ص 4، کتاب الحظر والاباحة، از مالکیه درباره خوردن و می‎گویند: به لحاظ این که گوشت سگ در آیه حرام نشده است دلیلی بر حرمت آن نداریم.

ولی باید توجه داشت که آیه شریفه حکم اموری را که خوردن آن معمول بوده است بیان کرده و کاری به اموری که خوردن آنها معمول نبوده نداشته و حکم آنها را بیان نکرده است؛ زیرا بیان حکم و تحریم آنها امری لغو و بیهوده می‎باشد. در نتیجه نمی توان بر اساس این آیه شریفه فتوا به حلال بودن خوردن گوشت سگ داد. اساسا

ناوبری کتاب