صفحه ۲۸۱

حضرت امیر(ع) در ادامه این خطبه نمونه ای از حوادث و دگرگونی های روزگار را ذکر کرده و می‎فرمایند:

دنیا سرای دگرگونی ها

"و من غیرها أنک تری المرحوم مغبوطا، والمغبوط مرحوما، لیس ذلک الا نعیما زل و بؤسا نزل"

( و از جمله دگرگونی های دنیا این است که می‎بینی شخصی که مورد ترحم بوده مورد حسرت قرار گرفته، و شخصی که مورد حسرت بوده مورد ترحم واقع شده است، و این نیست مگر به خاطر نعمتی که از دست رفته و سختی ای که فرود آمده است.)

"زل" در اصل به معنای لغزیدن و افتادن می‎آید؛ ولی به معنای سپری شدن و به سرعت گذشتن هم آمده است.

"بؤس" به معنای سختی، فقر و تنگدستی است.

از جمله حوادث و دگرگونی های دنیا این است که گاهی افرادی پیدا می‎شوند که از فرط بدبختی و فلاکت، همه مردم دلشان برای آنان می‎سوزد و آنان را بیچاره و نیازمند می‎دانند، ولی همین افراد ممکن است پس از مدت کوتاهی میلیاردر بشوند و دیگران حسرت آنها را بخورند. از طرف دیگر شخص ثروتمندی را مشاهده می‎کنید که یکدفعه حادثه ای اتفاق می‎افتد و به عنوان مثال کشتی های او غرق می‎شود و یا اموال او در آتش می‎سوزد و در نتیجه بدبخت و بیچاره و نیازمند می‎گردد، یا مانند وزیر هارون الرشید ابتدا مقام بالایی پیدا می‎کند ولی بر اثر حوادث روزگار و تحولات آن به بدبختی و بیچارگی گرفتار می‎شود.مقصود جعفر بن یحیی برمکی است که در سال 187 ه' ق به دستور هارون الرشید کشته شد و با قتل او اقتدار و وزارت 17 ساله برامکه پایان یافت. ر.ک : تاریخ طبری، ج 6، ص 484 تا 496.

ناوبری کتاب