صفحه ۲۸

می‎رسد به امیرالمؤمنین (ع) ؛ و پس از نقل بعضی از خطبه های آن حضرت، از معاویه و دیگر خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز خطبه هایی را آورده است ! از جمله خطبه هایی که از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده خطبه ای است که نام آن را خطبه "الزهراء" (درخشنده) گذاشته است؛ر.ک : العقد الفرید، ج 4، ص 77. که با این خطبه ای که سید رضی در نهج البلاغه آورده تفاوتهای زیادی دارد ولی بسیاری از عبارتها و مضمونهای آن مانند هم است. اضافاتی در آنجا دارد و در اینجا هم درباره ملائکه سخن گفته شده که در عقدالفرید نیست. بنابراین احتمال دارد که حضرت دوبار خطبه خوانده باشند که بعضی عبارتها و مضامین آنها مشابه بوده است.

بخشی از این خطبه را که درباره ملائکه است زمخشری در "ربیع الابرار" خود آورده، و تفاوتی با نهج البلاغه در این قسمت ندارد، شاید زمخشری آن را از نهج البلاغه گرفته است.ربیع الابرار و نصوص الاخبار، ج 1، ص 376، باب صفة الملائکة .

بیان صفاتی از خداوند

در این بخش از خطبه، حضرت به بیان صفاتی از خداوند می‎پردازند، هم صفات جلال و هم صفات جمال.

خضوع همه چیز در برابر خدا

"کل شئ خاضع [ خاشع ] له"

( همه چیز در برابر خداوند خاضع و فروافتاده است.)

این خطبه در کتاب "عقدالفرید" با جمله "ألحمد لله الذی هو أول کل شئ و ولیه"

ناوبری کتاب