صفحه ۲۶۲

گفتار انسان همراه با شهادتین و ایمان به خداوند با ارزش می‎شود و بالا می‎رود. قرآن کریم می‎فرماید: (الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه ) سوره فاطر (35)، آیه 10. "سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‎رود و کار نیک آن را بلند می‎کند."

حضرت علی (ع) می‎فرمایند: گفتاری که بر اساس شهادت به توحید و نبوت باشد بالا می‎رود و این دو شهادت عمل را بلند کرده و منزلت می‎بخشد.

بنابراین اگر گفتار و اعمال انسان همراه با توحید و نبوت نباشد فایده ندارد و به نتیجه نمی رسد. زیرا ابتدا باید اصل را درست کرد.

"لا یخف میزان توضعان فیه، و لا یثقل میزان ترفعان عنه"

( ترازویی که شهادتین در آن نهاده می‎شود سبک نمی گردد، و ترازویی که شهادتین از آن برداشته می‎شود سنگین نمی گردد.)

ترازویی که این دو شهادت در آن باشد سبک نیست و سنگین است. در ترازوی عمل، شهادتین بسیار سنگین می‎باشد و اگر از آن شهادتین را بردارند این سنگینی تبدیل به سبکی می‎گردد و اعمال بی اعتبار می‎شود و بدون توحید و نبوت ارزشی ندارند. چون شهادت به توحید و نبوت مانند روح و جان برای پیکر گفتار و کردار است؛ و گفتار و کردار بدون شهادت و ایمان واقعی از هر انسان مشرک یا منافقی ممکن است صادر شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب