صفحه ۲۴۴

تمام کارهای ارباب و آقای خود را به درستی انجام داده است. شما گمان می‎کنید که وظیفه الهی خود را انجام داده اید، در صورتی که این چنین نیست. کسی که دین را تنها بر سر زبان خود انداخته و به شعار آن اکتفا می‎کند، نباید به آخرت خود مطمئن باشد و باید بداند که در آخرت مورد بازخواست قرار می‎گیرد و گرفتار خواهد بود.

حضرت می‎فرماید: رفتار و کار شما رفتار و کار کسی است که به خیال و تصور خود از کارش فارغ شده و آن را تمام کرده، و رضایت آقای خود را به دست آورده است. شما به گمان خود رضایت و خشنودی خدا را به دست آورده اید؛ در صورتی که تنها شعار می‎دهید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب