صفحه ۲۲۱

دستان یکی از شماست که هر چه خواست از آن تناول کرده و می‎خورد؛ و [ بالاتر از این ] دنیا نزد من مانند درهمی است که در کف دست یکی از شما باشد که هر طور بخواهد آن را زیر و رو و این طرف و آن طرف می‎کند."

کاسه غذایی که نزد شماست شما نسبت به آن کاملا مسلط هستید و می‎توانید به راحتی از این طرف یا آن طرف کاسه و هر مقدار که خواستید از آن غذا بخورید؛ و یا یک سکه را به راحتی این طرف و آن طرف می‎کنید؛ ملک الموت نیز به دنیا کاملا مسلط است و نیازی به شرق و غرب رفتن ندارد، بلکه انسانها را در هر کجا که باشند قبض روح می‎کند.

علاوه بر آن در حدیث دیگری که در گذشته آن را خواندیم آمده بود که ملک الموت دارای اعوان و انصار است و می‎تواند به وسیله آنها انسانها را قبض روح کند.همان، ص 136، حدیث 368. و چه بسا خود حوادث و عللی که باعث مرگ می‎شوند به گونه ای از کمک کاران و انصار ملک الموت می‎باشند.

"خطبه 113 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"و أحذرکم الدنیا فانها منزل قلعة ، و لیست بدار نجعة ، قد تزینت بغرورها، و غرت بزینتها. دار هانت علی ربها، فخلط حلالها بحرامها، و خیرها بشرها، و حیاتها بموتها، و حلوها بمرها. لم یصفها الله تعالی لا ولیائه، و لم یضن بها علی [ عن ] أعدائه. خیرها زهید، و شرها عتید، و جمعها ینفد، و ملکها یسلب، و عامرها یخرب. فما خیر دار تنقض نقض البنأ؟ و عمر یفنی [ فیها] فنأ الزاد؟ و مدة تنقطع انقطاع السیر؟!"

ناوبری کتاب