صفحه ۲۲۰

چگونگی قبض روح انسانها در یک زمان

به مناسبت مطلب، روایت دیگری را یادداشت کرده ام که آن را برایتان می‎خوانم:

"فی الفقیه عن الصادق (ع): قیل لملک الموت کیف تقبض الارواح و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعة واحدة ؟": "در کتاب "من لایحضره الفقیه" از امام صادق (ع) نقل می‎کند که آن حضرت فرمود: به ملک الموت گفته شد که چگونه ارواح انسانها را در یک لحظه قبض می‎کنی در حالی که بعضی از آنان در مغرب و بعضی دیگر در مشرق هستند؟"

یک شخص در مشرق و دیگری در مغرب است ولی هر دوی آنان در یک لحظه از دنیا می‎روند، یا در یک لحظه هزاران نفر در جهان می‎میرند. اگر ما بخواهیم از مشرق به مغرب برویم و یا این هزاران نفر را یکی یکی قبض روح کنیم طول می‎کشد، در صورتی که جناب عزرائیل (ع) همه آنها را در یک ساعت یا یک لحظه قبض روح می‎کند. برای همین از او سؤال می‎شود این کار را چگونه انجام می‎دهی که طول نمی کشد. امام صادق (ع) پاسخ ملک الموت را چنین نقل می‎فرماید:

"فقال: أدعوها فیجیبنی": "پس عزرائیل (ع) گفت: من ارواح را دعوت می‎کنم آنها هم اجابت می‎کنند."

هر روحی زیر فرمان من است و هر گاه او را دعوت به آمدن کنم او هم پاسخ می‎گوید.

"قال فقال ملک الموت: ان الدنیا بین یدی کالقصعة بین یدی أحدکم یتناول منها ما شاء والدنیا عندی کالدرهم فی کف أحدکم یقلبه کیف یشاء"من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 134، باب غسل المیت...، حدیث 354. "امام صادق (ع) ادامه می‎دهند که ملک الموت گفت: دنیا در برابر من و بین دو دست من مانند کاسه ای است که در

ناوبری کتاب