صفحه ۲۱۰

همراهی اعمال آدمی در برزخ و قیامت

"قد ظعنوا عنها بأعمالهم الی الحیاة الدائمة والدار الباقیة ، کما قال سبحانه [ و تعالی ]: (کما بدانا أول خلق نعیده، وعدا علینا انا کنا فاعلین ) سوره انبیاء (21)، آیه 104."

( به تحقیق با اعمال و کردارشان از دنیا به سوی زندگانی جاوید و منزل ابدی کوچ کردند؛ چنان که خدای سبحان [ و متعال ] فرموده است: "همان گونه که بار اول آفرینش انسان را شروع کردیم او را باز می‎گردانیم، این وعده ای است بر عهده ما که حتما انجام خواهیم داد.)"

انسان از دنیا که می‎رود کفن و بدن او می‎پوسند و تنها بدن برزخی او همراه با اعتقادات، اعمال و روحیاتش که جزء ذات او شده اند باقی می‎ماند. اعتقادات، اخلاق و اعمال انسان جزء ذات انسان می‎شود و همراه او از این دنیا به عالم برزخ و قیامت می‎رود و در آن عوالم به کار او می‎آید؛ وگرنه اولاد و باغ و ثروت و مقام و امثال آن همه از او گرفته می‎شود.

"قد ظعنوا عنها بأعمالهم الی الحیاة الدائمة": کسانی که از دنیا رفته اند از این زمین کوچ کرده اند با اعمال و کردار خود به سوی زندگی جاوید. به این معنا که انسان پس از مردن، تنها با اعمال خود به سوی قیامت و زندگی دائمی خود می‎رود. "والدار الباقیة": و به سوی منزل و جایگاه همیشگی "کما قال سبحانه: (کما بدانا أول خلق نعیده ) ": همان طور که خداوند سبحان فرمود: همان گونه که بار اول آفرینش انسان را شروع کردیم او را باز می‎گردانیم؛ که اشاره ای است به معاد و حیات دوباره انسانها. (وعدا علینا) : این وعده ای است بر عهده ما؛ که همه شما انسانها در روز قیامت دوباره محشور می‎شوید؛ (انا کنا فاعلین ) : همانا ما این کار را انجام خواهیم داد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب