صفحه ۱۹۹

گفت: یک درهم شکسته یا یک تکه درهم بیشتر ارزش ندارد. حضرت فرمود: "والله لهی أحب الی من امرتکم الا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا"نهج البلاغه، خطبه 33. "به خدا قسم این کفش پاره از مقام خلافت و حکومت بر مسلمانان پیش من محبوبتر است مگر این که بتوانم حقی را به پا بدارم یا باطلی را برطرف کنم." علت فرمایش حضرت هم معلوم است؛ برای این که مقام مسئولیت می‎آورد ولی کفش نیاز انسان را برطرف می‎کند. پس کفش واقعا محبوبتر و بیشتر مورد نیاز انسان است، و پست و مقام اگر برای اقامه حق و یا برطرف کردن باطل نباشد تنها نتیجه اش گرفتاری و مسئولیت است و نیازی را هم برطرف نمی کند. پس همان طور که حضرت فرمودند اگر اقامه حق و دفع باطل متوقف بر پذیرش مقامی باشد انسان نمی تواند نپذیرد؛ برای این که مقدمه واجب واجب است.

خلاصه دنیایی که مذمت شده است دلبستگی و علاقه شدید به آن است، به طوری که انسان دین و شخصیت خود را فدای دنیا کند.

این جهان زندان و ما زندانیان ____حفره کن زندان و خود را وا رهان
چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن ____نی قماش و نقده و میزان و زن
مال را کز بهر دین باشی حمول ____"نعم مال صالح" خواندش رسول
آب در کشتی هلاک کشتی است ____آب اندر زیر کشتی پشتی است
چون که مال و ملک را از دل براند____زان سلیمان خویش جز مسکین نخواندمثنوی معنوی، دفتر اول.

بنابراین نمی توان گفت چون دنیا مذمت شده است پس مردم نباید به دنبال کار کردن باشند. زیرا کار کردن برای به دست آوردن روزی حلال و برای این که انسان زن و فرزندان خود را اداره کند و محتاج مردم نباشد عبادت و مطلوب شرع و عقل است. آنچه مذموم است و نباید باشد دلبستگی و علاقه مفرط به دنیاست.

حضرت می‎فرماید: آیا این دنیا را با همه عیوبش برگزیده و بر آخرت مقدم

ناوبری کتاب