صفحه ۱۶۴

"حائلة" به معنای تغیر و تحول است؛ و "نافدة" به معنای پایان پذیر می‎آید؛ و "بائدة" هلاک شونده معنا می‎دهد.

"أکالة" از "أکل" و صیغه مبالغه آن است که به معنای پرخورنده و یا درنده می‎آید. و "غوالة" صیغه مبالغه از ماده "غول" به معنای هلاک کننده است.

خلاصه دنیا انسانها را بسیار می‎فریبد و زیان می‎رساند، و حالات آن دگرگون گشته و زایل و فانی شده و هلاک می‎گردد، و مانند گرگ درنده است که انسانها را پاره کرده و هلاک می‎کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب