صفحه ۱۶۱

و در نتیجه گرفتار جهنم نشوند و بتوانند از آن پل عبور کرده و به بهشت برسند. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که از حضرت در باره صراط سؤال شد؛ حضرت در جواب فرمودند: "صراطان: صراط فی الدنیا و صراط فی الاخرة"شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 7، ص 236. "دو راه می‎باشد: یک راه در دنیا و دیگری در آخرت است." در ادامه روایت توضیح می‎دهد که صراط در دنیا همان امام واجب الاطاعة، و صراط در آخرت همان پلی است که خداوند روی جهنم قرار داده است.

"فانی أحذرکم الدنیا": پس من شما را از این دنیا و از این عالم پست ترسانده و بیم می‎دهم. در اینجا ممکن است کسی سؤال کند که چرا شما مردم را از دنیا می‎ترسانید؟ حضرت در ادامه فرمایش خود علت را این چنین توضیح می‎دهند: "فانها حلوة خضرة": زیرا این دنیا برحسب ظاهر شیرین و سبز و شاداب است و بنابراین جاذبه دارد و افراد را فریب می‎دهد؛ و چنانچه این صفات را نداشت و مردم گرفتار آن نمی شدند، بیم دادن از دنیا چندان ضرورت نداشت.

2 - تمایلات و شهوتهای دنیا

"حفت بالشهوات، و تحببت بالعاجلة"

( دنیا به شهوتها پیچیده شده است، و به واسطه این که زودرس و نقد است اظهار دوستی می‎کند.)

"تحببت" یعنی دوستی نشان می‎دهد. "ب" برای سببیت است، یعنی دوستی خود را با نزدیک و در دسترس بودن جا می‎اندازد.

ناوبری کتاب