صفحه ۱۵۹

"خطبه 111 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"أما بعد، فانی أحذرکم الدنیا، فانها حلوة خضرة ، حفت بالشهوات، و تحببت بالعاجلة ، و راقت بالقلیل، و تحلت بالا مال، و تزینت بالغرور؛ لا تدوم حبرتها، و لاتؤمن فجعتها؛ غرارة ضرارة ، حائلة زائلة ، نافدة بائدة ، أکالة غوالة ."

مدارک خطبه

این خطبه در کتاب تحف العقول با عنوان "و من کلامه (ع) فی الزهد و ذم الدنیا و عاجلها" با تفصیل بیشتری آمده است.سوره یونس (10)، آیه 57. همچنین ابن سلامة قضاعی که معاصر سید رضی و از دانشمندان بزرگ اهل سنت بوده، در کتاب دستور معالم الحکم با تفاوتهایی آن را نقل کرده است.سوره یوسف (12)، آیه 3.

ابن أبی الحدید درباره این خطبه می‎گوید: "این خطبه را استادمان ابوعثمان جاحظ در کتاب البیان والتبیین تحف العقول، ص 180. ذکر کرده و آن را به قطری بن فجأة دستور معالم الحکم، ص 51. نسبت داده است، ولی مردم آن را از امیرالمؤمنین (ع) می‎دانند؛ و من این خطبه را در کتاب "الموفق" ابو عبیدالله مرزبانی دیدم که آن را به امیرالمؤمنین (ع) نسبت داده است، البته که به سخنان حضرت علی (ع) شبیه تر است. و به نظر من بعید نیست که قطری این خطبه را از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) گرفته باشد، چرا که خوارج در ابتدا از اصحاب و یاران

ناوبری کتاب