صفحه ۱۴۶

می‎شود و خداوند آنها را می‎پوشاند، و اگر صدقه به طور آشکار و علنی هم داده شود مرگ سوء را برطرف می‎کند. به این معنا که انسان کمتر دچار تصادفات و حوادث ناگهانی و فاجعه بار می‎شود. این است که هنگام مسافرت بهتر است انسان صدقه بدهد تا احتمال بروز حوادث و تصادفات کمتر گردد.

10 - انجام کارهای پسندیده

"و صنائع المعروف فانها تقی مصارع الهوان"

( و کارهای خیر که همانا آنها را از پرتگاههای خواری حفظ می‎کنند.)

"صنائع" جمع "صنیعة" و از ماده "صنع" به معنای ساختن و انجام دادن کار است، و در لغت عرب "صنائع" در کارهای خوب و احسان و نیکوکاری به کار می‎رود. و "صنائع المعروف" یعنی کارهای خیر. "مصارع" جمع "مصرع" به معنای مکان سقوط و زمین افتادن است. "هون" و "هوان" به معنای خفت و خواری است.

می‎فرماید: و کارهای خیر انسان را از پرتگاههای خواری نگه می‎دارد و در زندگی خوار و ذلیل نمی شود. مثلا در زندگی دچار شکست های خفت بار نمی شود و یا این که آبرو و حیثیت اجتماعی او از بین برود؛ بلکه انجام دادن کارهای خیر و خدمت کردن به مردم باعث پیشگیری از ذلت و خواری او می‎شود و در اجتماع عزیز و سربلند خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب