صفحه ۱۳۶

"خطبه 110 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"ان أفضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی ألا یمان به و برسوله؛ والجهاد فی سبیله فانه ذروة الاسلام؛ و کلمة الاخلاص فانها الفطرة ؛ و اقام الصلاة فانها الملة ؛ و ایتأ الزکاة فانها فریضة واجبة ؛ و صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب؛ و حج البیت واعتماره فانهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب؛ و صلة الرحم فانها مثراة فی المال و منساءة فی الاجل؛ و صدقة السر فانها تکفر الخطیئة ، و صدقة العلانیة فانها تدفع میتة السوء؛ و صنائع المعروف فانها تقی مصارع الهوان."

نقل های خطبه دیباج

این خطبه را به نام "خطبه دیباج" می‎خوانند؛ و در چند کتاب دیگر هم نقل شده است، از جمله در کتاب تحف العقول، که عبارات آن چندین برابر آن چیزی است که در نهج البلاغه آمده است. شاید بتوان گفت اصل خطبه و آنچه در تحف العقول نقل شده تقریبا پنج برابر خطبه ای است که در نهج البلاغه ذکر شده است. البته همان طور که می‎دانید روش سید رضی (ره) در جمع آوری نهج البلاغه این بوده است که تنها بخش ها و یا عباراتی را ذکر کرده که برای او از نظر فصاحت و بلاغت جالب بوده و جاذبه داشته است.

مؤلف محترم تحف العقول که حسن بن علی بن شعبة است قبل از سید رضی می‎زیسته و بنابراین تحف العقول قبل از نهج البلاغه نوشته شده است. حسن بن علی بن شعبة طبقه نهم است که تقریبا معاصر مرحوم کلینی می‎شود؛ درحالی که سید رضی طبقه یازدهم می‎باشد.

ناوبری کتاب