صفحه ۱۳۰

دیگر آن امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س) و ائمه اطهار(ع). البته در معنای این عبارت دو احتمال ذکر شده است:

احتمال اول - بنی هاشم را یک شجره طیبه ای بدانیم که میوه آن نبوت و رسالت پیامبراکرم (ص) است. به تعبیر دیگر بر اساس این احتمال نبوت در حقیقت میوه درخت است و کلمه "نحن" شامل بنی هاشم، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه اطهار(ع) و اجدادشان می‎شود.

احتمال دوم - پیامبراکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع)، حضرت زهرا(س) و همه ائمه (ع) با هم درخت نبوت هستند؛ که البته اساس و تنه اصلی این درخت پیامبراکرم (ص) بوده و امیرالمؤمنین و اهل بیت (ع) از شاخه های آن درخت می‎باشند. برای این که امامت فرع نبوت است. پس بر اساس احتمال دوم یک درخت پاکی وجود دارد که اساس و تنه اصلی آن نبوت پیامبراکرم (ص) بوده و حضرت علی و ائمه (ع) نیز شاخ و برگهای آن هستند و جدای از نبوت نمی باشند. زیرا عترت پیامبر(ص) به هر حال وابسته به پیامبرند.

"و محط الرسالة": و ما جایگاه فرود رسالت هستیم. به این معنا که رسالت در خانواده ما فرود آمده است. جایگاه رسالت و نبوت در اصل پیغمبر(ص) است، و اهل بیت (ع) شاخ و برگ و فروعات آن می‎باشند.

"و مختلف الملائکة": و ما محل رفت وآمد ملائکه و فرشتگان الهی هستیم.

اهل بیت: محل فرود فرشتگان

از این فرمایش حضرت علی (ع) می‎توان استفاده کرد که ملائکه و فرشتگان الهی نه تنها بر پیامبراکرم (ص) فرود می‎آمدند و آشکار می‎شدند بلکه در خانه امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س) و ائمه اطهار(ع) نیز رفت و آمد داشته اند. البته این رفت و آمدها لازم نیست برای وحی باشد، وحی توسط جبرئیل بر پیامبراکرم (ص)

ناوبری کتاب