صفحه ۱۲۹

"خطبه 109 - قسمت هفتم"

"نحن شجرة النبوة ، و محط الرسالة ، و مختلف الملائکة ، و معادن العلم، و ینابیع الحکم. ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمة ، و عدونا و مبغضنا ینتظر السطوة ."

این قسمت از خطبه که امروز آن را توضیح می‎دهیم بخش پایانی خطبه نسبتا مفصل و جالبی است که در مباحث گذشته آن را بیان کردیم. این بخش که به دنبال عبارات قبلی آمده است کاملا به همدیگر مربوط نیستند و به نظر می‎رسد مقداری از عبارتها در این وسط حذف شده است.

توصیفی از اهل بیت رسالت:

"نحن شجرة النبوة ، و محط الرسالة ، و مختلف الملائکة"

( ما درخت نبوت، و فرودگاه رسالت، و محل رفت و آمد فرشتگان می‎باشیم.)

"محط" اسم مکان از ماده "حط" و به معنای فرودگاه و محل فرود آمدن است. "مختلف" اسم مکان و به معنای محل رفت و آمد می‎باشد؛ ریشه آن در اصل ماده "خلف" است که چون یکی می‎رود و دیگری به دنبال یا خلف او می‎آید و یا یکی پس از دیگری و بتدریج می‎آیند تعبیر به "مختلف" شده است.

"نحن شجرة النبوة": ما درخت نبوت هستیم. حضرت در این فرمایش خود، شجره را به صورت جمع نمی آورد که بفرماید ما درخت های نبوت هستیم؛ برای این که گویا تنها یک شجره طیبه می‎باشد که یک جزء از آن پیامبراکرم (ص) است و جزء

ناوبری کتاب