صفحه ۱۲۶

تبلیغ رسالت و موعظه مردم

"بلغ عن ربه معذرا، و نصح لا مته منذرا، و دعا الی الجنة مبشرا، [ و خوف من النار محذرا]"

( از جانب پروردگار خود برای این که حجت تمام شود تبلیغ کرد، و در حالی که بیم دهنده بود امتش را پند و اندرز داد، و در حال بشارت دهندگی به سوی بهشت دعوت فرمود، [ و در حال برحذر داشتن آنان را از آتش می‎هراساند.])

عبارت آخر که "و خوف..." باشد در نهج البلاغه عبده و ابن میثم نیامده، ولی در برخی دیگر از نسخه ها مثل ابن أبی الحدید و صبحی صالح آمده است، که ظاهرا درست باشد.

"بلغ عن ربه معذرا": پیامبر(ص) از جانب پروردگار خود تبلیغ کرد تا این که عذر تمام شود و مردم نگویند که اگر ما می‎دانستیم عمل می‎کردیم. پس در حالی که برطرف کننده عذر مردم بود رسالت الهی را به انجام رساند. "و نصح لا مته منذرا": و درحالی که امت را بیم داده و اعلام خطر می‎نمود آنان را پند و اندرز داد و آنچه را که خیر و صلاحشان بود برایشان بیان فرمود. "و دعا الی الجنة مبشرا": و مردم را در حالی که بشارت می‎داد به سوی بهشت دعوت فرمود. "و خوف من النار محذرا": و در حالی که مردم را برحذر می‎داشت آنان را از آتش دوزخ ترسانید.

این قسمت از خطبه نیز مربوط به پیامبراکرم (ص) بود که تمام شد. قسمت بعدی را در جلسه آینده می‎خوانیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب