صفحه ۱۲۳

بی ارزش بودن دنیا نزد پیامبراکرم (ص)

"و منها فی ذکر النبی (ص)"

( و بخشی از این خطبه که در ذکر پیامبراکرم (ص) می‎باشد.)

"قد حقر الدنیا و صغرها، و أهونها [ و أهون بها] و هونها"

( به تحقیق رسول اکرم (ص) دنیا را ناچیز شمرده و آن را کوچک کرد، و آن را خوار شمرده و پست نمود.)

"حقر" و "صغر" هر دو به معنای تحقیر کردن و کوچک شمردن است ولی همان طور که بعضی از بزرگان گفته اند ممکن است "حقر" به معنای کوچک شمردن و تحقیر پیش خود و "صغر" به معنای کوچک کردن در پیش دیگران باشد.

عبارت: "أهونها" در بعضی از نسخه ها "أهون بها" آمده است؛مستدرک الوسائل، ج 11، باب 49، ص 374، حدیث 11؛ و با کمی تفاوت در کتاب کافی، ج 2، ص 415 آمده است؛ و در منابع اهل سنت نیز با عبارتهای مختلف ذکر شده است؛ از جمله: سنن ترمذی، ج 5، ص 663، حدیث 3788؛ مستدرک حاکم، ج 3، ص 110. که در این صورت معنایش این می‎شود که دنیا در نظر خود پیامبر(ص) موهون و بی ارزش جلوه کرد. و "هونها" یعنی در نظر دیگران نیز دنیا را کوچک و خوار کرد. البته هر دو می‎تواند تأکید یک معنا باشد؛ ولی اگر اصل را بر تأسیس بگذاریم نه تأکید، تفاوت معنای آن همین می‎شود که گفتیم.

حضرت می‎فرماید: پیامبراکرم (ص) دنیا را پیش خود کوچک شمرد و آن را در نظر دیگران نیز کوچک نمود، و دنیا در دیده او خوار و موهون جلوه کرد و آن را نزد دیگران نیز خوار و کوچک نمود.

"و علم أن الله زواها عنه اختیارا، و بسطها لغیره احتقارا"

( و دانست که خداوند دنیا را از روی انتخاب از او دور گردانیده است، و به خاطر کوچکی و پستی دنیا آن را برای دیگران گسترده ساخته است.)

ناوبری کتاب