صفحه ۹۱

"خطبه 93 - قسمت چهارم"

"ثم یفرجها الله عنکم کتفریج الادیم، بمن یسومهم خسفا و یسوقهم عنفا، و یسقیهم بکاس مصبرة ، لایعطیهم الا السیف، و لایحلسهم الا الخوف. فعند ذلک تود قریش بالدنیا و ما فیها لو یروننی مقاما واحدا و لو قدر جزر جزور، لا قبل منهم ما أطلب الیوم بعضه فلایعطوننیه [ فلایعطوننی ]."

حضرت (ع) در بخش قبل درباره فتنه بنی امیه و اوضاع سختی که مسلمانان در عصر بنی امیه خواهند داشت مطالبی فرمودند؛ در ادامه، از بین رفتن سلسله بنی امیه و وضعیت خفت باری را که به آن دچار خواهند شد بیان می‎کنند.

خبر انقراض بنی امیه

"ثم یفرجها الله عنکم کتفریج الادیم"

( سپس خداوند آن فتنه را از شما برطرف می‎کند همانند جدا کردن پوست حیوان از گوشتش.) "أدیم" یعنی پوست. شراح نهج البلاغه گفته اند: مقصود این است که همان طور که سلا خ پوست را از گوشت حیوان جدا می‎کند به طوری که رابطه پوست و گوشت قطع می‎شود، خداوند فتنه بنی امیه را از شما برطرف می‎کند و از شرش به طور کلی خلاص می‎شوید.شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 7، ص 56.

ناوبری کتاب