صفحه ۸۷

حضرت می‎فرماید: در فتنه بنی امیه یک پرچم و علامت حقی دیده نمی شود تا آن که افراد حق جو به سراغش بروند. البته ائمه (ع) بودند ولی آنها را خانه نشین کرده بودند و کسی جرأت نداشت سراغ ایشان برود. بنی امیه از اسلام دم می‎زدند اما ائمه (ع) را که تجلی اسلام واقعی هستند منزوی کردند.

وضعیت اهل بیت: در فتنه بنی امیه

"نحن أهل البیت منها بمنجاة"

( ما اهل بیت از آن [ فتنه ] برکنار هستیم.)

علی (ع) در ادامه، وضعیت اهل بیت (ع) را در فتنه وحشتناک بنی امیه بیان کرده، می‎فرمایند: ما اهل بیت از آن فتنه برکنار هستیم.

"منجاة" اسم مکان از "نجاة" است و به معنای محل نجات می‎باشد. حضرت می‎فرماید: فتنه بنی امیه شامل ما نمی شود، یعنی هیچ وقت انحراف آنها به اهل بیت سرایت نمی کند و اهل بیت (ع) در این فتنه پاک و طاهرند و وظیفه خود را انجام می‎دهند. البته محل نجات بودن به این معنا نیست که اذیت نمی شوند و گرفتاری نمی بینند؛ در حکومت بنی امیه چه گرفتاریهایی که برای اهل بیت (ع) پیش نمی آورند، که سخت ترین و شنیع ترین آنها به شهادت رساندن امام حسین (ع) است.

"و لسنا فیها بدعاة"

( و در آن فتنه از دعوت کنندگان نیستیم.)

"دعاة" جمع "داعی" به معنای دعوت کننده است. عده ای از عالمان و دانشمندان دین به دنیا فروش که به خاطر علمشان مورد توجه مردم هستند جذب دستگاه می‎شوند و مانند محمد بن مسلم بن شهاب زهری وسیله ای برای توجیه کارهای خلاف حاکمان می‎گردند و آنها را با عنوان خلیفه رسول الله (ص) و

ناوبری کتاب