صفحه ۷۳

"خطبه 93 - قسمت سوم"

"ألا ان أخوف الفتن عندی علیکم فتنة بنی أمیة ؛ فانها فتنة عمیأ مظلمة ، عمت خطتها و خصت بلیتها، و أصاب البلاء من أبصر فیها، و أخطا البلاء من عمی عنها. وایم الله لتجدن بنی أمیة لکم أرباب سوء بعدی؛ کالناب الضروس تعذم بفیها، و تخبط بیدها، و تزبن برجلها، و تمنع درها. لا یزالون بکم حتی لایترکوا منکم الا نافعا لهم، أو غیر ضائر بهم. و لا یزال بلاؤهم حتی لایکون انتصار أحدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه، و الصاحب من مستصحبه. ترد علیکم فتنتهم شوهأ مخشیة ، و قطعا جاهلیة ؛ لیس فیها منار هدی، و لا علم یری، نحن أهل البیت منها بمنجاة ، و لسنا فیها بدعاة ."

حضرت علی (ع) در بخش های قبل، برخی از امتیازات علمی و گستره وسیع دانش خود نسبت به حوادث آینده را بیان کردند، سپس به اوصاف و ویژگی های فتنه به صورت عام پرداختند و در ادامه، مطالبی را درباره فتنه بنی امیه بیان می‎کنند که در این جلسه شرح خواهیم داد.

معنای فتنه و فلسفه ابتلائات

پیش از ادامه خطبه، ابتدا مطالبی را درباره معنای فتنه و علت وجود حوادث سخت در زندگی بشر عرض می‎کنم. "فتنه" در اصل به معنای امتحان و آزمایش است، ولی معمولا امتحان به چیزهای سخت را فتنه می‎گویند. خداوند حوادث سخت را در زندگی انسان پیش می‎آورد، چون عالم طبیعت عالم تزاحم و اختیار است و قرار

ناوبری کتاب