صفحه ۶۰۷

( درس 164)

خطبه 108 (قسمت پنجم)

پیامدهای ویرانگر حاکمیت گمراه

- استقرار باطل و تسلط جاهلیت

- نیرومندی طاغیان و کاهش دعوتگران حق

- یورش زمانه و غرش باطل

- برادری بر گناه و جدایی بر دین

- دوستی بر دروغ و دشمنی بر صداقت

حاکمیت باطل، سرآغاز دگرگونی های منفی در جامعه و طبیعت

- شکل گیری اختلافات ظالمانه طبقاتی

- سقوط ارزشهای اخلاقی

- ارزش یافتن نسب های نامشروع

- عرضه وارونه و ناهنجار اسلام

ناوبری کتاب