صفحه ۵۹۰

حالا ممکن است مقصود حضرت امیر(ع) از این پرچم گمراهی حکومت بنی امیه یا بنی عباس باشد؛ چنان که احتمال دارد هر حکومت گمراه و ظالمی را درنظر گرفته باشند که به صورت چماقی حکومت می‎کند و حق مردم را پایمال می‎سازد.

رفتار پرچمدار گمراهی با اصحاب امام (ع)

"تکیلکم بصاعها، و تخبطکم بباعها"

( در حالی که شما را با پیمانه خود پیمانه می‎کند، و با دست خود شما را می‎تکاند.)

"تکیل" از "کیل" به معنای پیمانه کردن می‎باشد. و "صاع" وسیله کیلی بوده که تقریبا ظرفیت آن سه کیلوگرم است و گندم و جو و امثال آنها را به وسیله آن کیل می‎کردند. در احکام فقهی هم زکات فطره و امثال آن را یک صاع تعیین می‎کنند.

"تخبط" از "خبط الشجر" در اصطلاح اصفهانی ها به معنای رکیدن درخت است. رکیدن درخت یعنی انسان یک شاخه از درخت را بگیرد و با دست خود تمام سرشاخه ها و برگها را به زمین بریزد، به این ترتیب درخت لخت شده و آسیب می‎بیند. "باع" به معنای امتداد دو دست و بدن بین آنهاست، و در اینجا کنایه از قدرت و توانایی زیاد است.

در معنای "تکیلکم" احتمالات مختلفی داده می‎شود؛ از جمله:

الف - احتمال اول این که یک "لام" محذوف باشد و بگوییم اصل آن "تکیل لکم" بوده است؛ مانند آیه شریفه که می‎فرماید: (و اذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون ) سوره مطففین (83)، آیه 3. "و چون برای آنان کیل کنند یا وزن نمایند کم گذارند."

"کالوهم" در این آیه شریفه به معنای "کالوا لهم" می‎باشد که یک "لام" حذف شده است.

ناوبری کتاب