صفحه ۵۸۱

( درس 162)

خطبه 108 (قسمت سوم)

شکوه حضرت از سستی اصحاب خود

پیشگویی آینده

رفتار پرچمدار گمراهی با اصحاب امام (ع)

نشانه های پرچمدار گمراهی

آینده اصحاب امام (ع)

ناوبری کتاب