صفحه ۵۸۰

نکته ای که باید آن را تذکر داد این است که اگر تحقق چیزی قطعی باشد به جای فعل مضارع ممکن است آن را به صورت فعل ماضی بیان کنند. قرآن می‎فرماید: (اقتربت الساعة وانشق القمر) سوره قمر (54)، آیه 1. "قیامت نزدیک شد و ماه دو پاره گردید." در این آیه از فعل ماضی استفاده شده است. برای این که قیامت به نظر ما به این زودی ها اتفاق نمی افتد ولی برای خداوند که محیط بر عالم هستی و زمان و مکان است اتفاق افتاده است. قرآن کریم می‎فرماید: (انهم یرونه بعیدا ‏ و نریه قریبا) سوره معارج (70)، آیات 6 و 7. "همانا آنان آن را دور می‎بینند، و ما آن را نزدیک می‎بینیم."

حضرت علی (ع) می‎فرماید: قیامت نزدیک است و حجاب خود را از صورتش کنار زده است و نشانه آن برای کسانی که به دنبال نشانه قیامت هستند آشکار شده است. به این معنا که اگر عده ای در آمدن قیامت شک و تردید داشتند و حق و باطل یا حلال و حرام را به هم مخلوط می‎کردند، حالا دیگر آشکار و روشن شده است که قیامت می‎آید و حساب و کتابی در کار است و باید خود را آماده و مهیای آن کنید.

نکته دیگر این که چون پیامبر اسلام (ص) خاتم پیامبران است و پس از او پیامبر دیگری مبعوث نمی شود، روی این حساب دوره پس از او دوره آخرالزمان به حساب می‎آید. البته این که ظهور قیامت پس از بعثت پیامبر باز هم به حسب ظاهر طول می‎کشد حرف دیگری است؛ ولی به لحاظ این که هزاران پیامبر در طول تاریخ مبعوث شده اند و پیامبر اسلام آخرین آنها می‎باشد، در حقیقت می‎توان گفت قیامت پس از پیامبراکرم (ص) می‎آید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب