صفحه ۵۷۱

مقصود از چراغهایی که در دل تاریکی می‎درخشند و روشنی می‎بخشند و نیز مراد از چشمه های علم و حکمت، انبیا و اولیای الهی و دانشمندان هستند که پیامبراکرم (ص) از بین آنان انتخاب شده است.

پس پیامبر از بین کسانی برگزیده شده است که دارای امتیاز علمی و آگاهی بخشی هستند و مردم را هدایت و راهنمایی کرده، به مانند چراغهایی در دل تاریکی ها بوده اند.

مصداق کلام امام (ع) (طبیب دوار بطبه...)

یک بخش دیگر خطبه از اینجا آغاز می‎شود، که البته مرحوم سید رضی بخشی از فرمایشات حضرت امیر(ع) را حذف و تنها این قسمت را نقل کرده است. نکته قابل توجه این است که من هر گاه این قسمت از خطبه را می‎خواندم به نظرم می‎آمد که درباره پیامبراکرم (ص) است، و علت این که سید رضی آن را از بخش قبلی جدا کرده این است که شاید فاصله زیاد بوده است. به این معنا که ممکن است خطبه مفصل بوده و در اینجا مقداری حذف شده و مرحوم سید رضی ناچار شده آنها را با "منها" از یکدیگر جدا کند. بنابراین احتمال این که هر دو قسمت درباره پیامبر باشد زیاد است. دلیلی هم نداریم که این بخش درباره خود امیرالمؤمنین (ع) باشد؛ ولی بعضی از شرح دهندگان نهج البلاغه، از جمله مرحوم ابن میثم و مرحوم خوئی نوشته اند که حضرت علی (ع) درباره خودش سخن می‎گوید.شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، ج 3، ص 42؛ منهاج البراعة، ج 7، ص 284. البته این که به چه قرینه ای و یا به چه دلیلی چنین سخنی می‎گویند معلوم نیست. در هر صورت اگر اصل خطبه که مفصل بوده است به طور کامل نقل شده بود دقیق تر می‎توانستیم بگوییم که این بخش مربوط به پیامبر(ص) و یا خود

ناوبری کتاب