صفحه ۵۶۴

وجود هم احاطه قیومی و وجودی و هم احاطه علمی دارد. قرآن کریم درباره احاطه خداوند می‎فرماید: (والله من ورائهم محیط) سوره بروج (85)، آیه 20. "و خداوند بر آنان احاطه دارد."

"خرق علمه": شکافته است علم خداوند "باطن غیب السترات": باطن و درون پرده های غیبی را. هر چه پوشیده باشد خداوند نسبت به آن احاطه دارد. "و أحاط بغموض عقائد السریرات": و خداوند احاطه دارد نسبت به مشکلات و پیچیدگی های عقایدی که در دلها وجود دارد. "عقائد السریرات" یعنی عقیده هایی که در دلها و سرائر شما هست. در دلهای شما هر چه وجود دارد خداوند نسبت به همه آنها احاطه علمی و قیومی دارد.

این قسمت اول خطبه بود که بیان کردیم. قسمت بعدی را در جلسه آینده می‎خوانیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب