صفحه ۵۶

حضرت علی (ع) می‎فرماید: من می‎دانم بارانداز این قافله کجاست، صدا زننده این قافله که مثلا صدا می‎زند وقت حرکت است یا در این منزل اتراق می‎کنیم چه کسی است، آن کسی که این قافله را از جلو به طرفی می‎برد و آن کسی که از پشت، قافله را می‎راند کیست.

در اینجا همان طور که عرض کردم حضرت علی (ع) جمعیت ها و افرادی که امور جمعیت ها را در دست دارند به قافله ای تشبیه کرده اند که به سویی در حرکت است و ناعق و قائد و سائقی دارد. امام (ع) در واقع می‎خواهند بفرمایند: من از حوادث آینده و این که چه کسانی حکومت ها را به دست می‎گیرند و چه حوادثی برایشان پیش می‎آید اطلاع کامل دارم.

"و من یقتل من أهلها قتلا و یموت منهم موتا"

( و کسانی از ایشان که کشته می‎شوند و کسانی که [ به مرگ طبیعی ] می‎میرند [ آگاهتان می‎سازم ].)

از این جمعیت ها و گروه ها - مثلا از این آمریکایی ها که الان آمده اند و به عراق حمله و آن را اشغال کرده اند - این که چه تعدادی کشته می‎شوند و چه کسانی از آنها به مرگ طبیعی می‎میرند آگاهی دارم. امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: من این اطلاعات را دارم و اگر از من درباره هر آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد بپرسید جوابتان را می‎دهم؛ بنابراین قبل از آن که مرا از دست بدهید و من در میانتان نباشم از من سؤال کنید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب