صفحه ۵۴۶

ترسیمی از روش ستمگران

"یعملون [ بالشبهات ] فی الشبهات، و یسیرون فی الشهوات"

( در حالی که به شبهه ها عمل می‎کنند، و در شهوات حرکت می‎نمایند.)

یکی از تفاوتهای مهم امیرالمؤمنین (ع) با بسیاری دیگر از اصحاب پیامبراکرم (ص) - صرف نظر از عصمت و امامت آن حضرت - این بود که همیشه ملازم و محشور با پیامبر بود و فرمایشات نبی مکرم (ص) را به طور دقیق ثبت و ضبط می‎کرد و به آن اهمیت می‎داد. در صورتی که دیگران آن چنان که علی (ع) ملازم و محشور با پیامبر بود ملازم با پیامبر نبودند و برای فرمایشات پیامبر همانند علی (ع) اهمیت قائل نمی شدند و به مانند آن حضرت آنها را ثبت و ضبط نمی کردند، و اساسا بعضی از اصحاب به دنبال آن نبودند که ببینند پیامبر چه می‎فرماید.

مرحوم آیت الله بروجردی نقل می‎کردند که خباب بن الارت با این که مرد خوبی است ولی وقتی که از او سؤال می‎کنند به چه دلیل می‎گویید پیامبراکرم (ص) در رکعات سوم و چهارم نمازهای ظهر و عصر چیزی می‎خوانده اند؟ جواب می‎دهد: "باضطراب لحیته"صحیح بخاری، ج 1، ص 185؛ این حدیث را بیشتر کتب حدیثی اهل سنت مانند: سنن ابن ماجه، سنن نسائی، سنن ابی داود، مسند احمد و... نقل کرده اند. یعنی از این که ریش آن حضرت در رکعات سوم و چهارم می‎جنبید فهمیدیم که ایشان چیزی می‎گویند !

ملاحظه کنید که برخی از اصحاب چقدر بی توجه بودند و به خود زحمت نمی دادند که از پیامبراکرم (ص) سؤال کنند شما در آن حال چه می‎خوانید و ما باید چه بخوانیم؛ در صورتی که امیرالمؤمنین (ع) همواره ملازم پیامبر(ص) بود و به فرمایشات آن حضرت اهمیت می‎داد و آنها را به دقت ثبت

ناوبری کتاب