صفحه ۵۴۵

انتقاد از واگذاری زمام امور به ستمگران

"فمکنتم الظلمة من منزلتکم، و ألقیتم الیهم أزمتکم، و أسلمتم أمور الله فی أیدیهم"

( پس ستمگران را در مقام و مرتبه خود جای دادید، و رشته کارهای خود را به آنها سپردید، و فرمانهای خدایی را در دست آنان نهادید.)

"أزمة" جمع "زمام" به معنای افسار است. "أمور" جمع "أمر" است، و در اصطلاح کتاب و سنت به امر حکومت و امور اجتماعی عامه گفته می‎شود.

حضرت خطاب به اصحاب می‎فرماید: شما اصحاب و یاران پیامبر(ص) موقعیت ممتازی به برکت اسلام پیدا کردید ولی متأسفانه به جای این که از آن حسن استفاده کنید و به اسلام و مسلمانان خدمت نمایید و مردم را در یافتن پاسخ سؤالات اعتقادی و دینی خود یاری کنید، ستمگران را در مقام و موقعیت والاقرار دادید. به جای این که شما مرجع امورات دینی مردم باشید کاری کردید که مردم امثال معاویه را خلیفه رسول خدا بدانند و مرجع امور و مسائل و احکام آنان باشند. و افسار خود را به دست ستمگران داده اید تا آنها هر کار می‎خواهند انجام دهند و آنها همه کاره جهان اسلام شده اند. و شما اجرای فرمانهای الهی را به آنان واگذار کرده اید. امیرالمؤمنین (ع) در واقع دارند آنها را توبیخ می‎کنند؛ می‎فرمایند: چرا در حفظ این موقعیت کوتاهی کردید و کار را به جایی رسانده اید که امثال معاویه که پایبند به دین خدا نیستند بخواهند به عنوان خلیفه رسول الله همه کاره شوند؟!

اینها همه دلیل بر این است که اگر ظالمان و ستمگران بخواهند بر مردم حکومت کنند و زمام امور را به دست بگیرند، مردم حق ندارند بی تفاوت باشند و بگویند ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و باید خودمان را حفظ کنیم؛ بلکه باید در برابر حکومت ستمگران ایستادگی کرد و حق مظلوم را از آنان ستاند و به صاحب حق واگذار کرد.

ناوبری کتاب