صفحه ۵۳۳

عطا فرما و علاوه بر پاداشی که بر اساس عدالت به او می‎دهی از تفضل خود خیرها و خوبی های چند برابر به او عطا فرما.

عدالت اقتضا می‎کند که هر کس تلاش بیشتری کند مزد و پاداش بیشتری دریافت نماید. به همین جهت چون پیامبراکرم (ص) در راه اسلام و پیروزی آن بسیار تلاش کرده است خداوند باید به او پاداش بیشتری عنایت فرماید؛ حالا حضرت می‎فرماید: علاوه بر آن پاداشی که بر اساس عدالتت به پیامبر می‎دهی، از فضل خود نیز چند برابر مزد و پاداش به او تفضل کن و ببخش.

البته باید توجه داشته باشیم که به یک معنا هیچ کس بر اساس عدالت از خداوند طلبکار نیست و همه آنچه را که خدا به عنوان نعمت و یا پاداش به افراد می‎دهد بر اساس فضل و عنایت او می‎باشد. برای این که اگر کسی هم کار خوبی انجام دهد آن را با قدرت خداوند انجام داده است و اساسا وجود و هستی همه ما و همه قدرتمان از خداست و همه ما ملک خداییم و بنابراین اگر کاری می‎کنیم و خداوند پاداش می‎دهد طلبکار نیستیم و خداوند از فضل و کرمش به ما عنایت می‎فرماید و پاداش می‎دهد. این است که در دعا همه ما می‎خوانیم که: "أللهم عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک".

با این وجود و با توجه به این که خداوند برای بعضی از کارها وعده پاداش داده و از طرف دیگر افرادی هستند که برای خدا و راه او بسیار تلاش می‎کنند و دیگران یا تلاشی ندارند و یا کمتر تلاش می‎کنند، می‎توان پاداشهایی را که در برابر کارهای خوب داده می‎شود به مقتضای عدالت خدا و پاداشهای چند برابر و زیادی را بر اساس تفضل الهی دانست. این است که حضرت علی (ع) برای پیامبر دعا می‎کند که: خدایا سهم و پاداش پیامبراکرم (ص) را بر اساس عدالت خود عطا فرما و علاوه بر آن بر اساس فضل خود این پاداشها را چند برابر گردان.

ناوبری کتاب