صفحه ۵۳

تا اینجا حضرت کاری را که انجام آن از فرد دیگری ساخته نبود بیان کردند. سپس حضرت در ادامه، جایگاه علمی خود را بیان کرده و می‎فرمایند: "فاسالونی قبل أن تفقدونی": پس از من سؤال کنید پیش از آن که مرا از دست بدهید. بجز علی (ع) هیچ کس جرأت نکرده چنین ادعایی کند و هر کس هم چنین ادعایی کرده بعد از آن رسوا و مفتضح شده است.

حضرت در جمله های سابق ارزش و اهمیت کاری را که برای از بین بردن فتنه ها انجام داده بودند ذکر فرمودند و در این جمله امتیاز خود را از نظر علم و دانش بیان می‎کنند.

"فو الذی نفسی بیده لا تسألونی عن شئ فیما بینکم و بین الساعة"

( پس سوگند به آن کسی که جانم در قبضه قدرت اوست از من سؤال نخواهید کرد از چیزی که میان شما تا روز قیامت است)

یعنی از حالا تا روز قیامت هر حادثه ای که در آینده باشد و از من سؤال کنید، من خصوصیاتش را برایتان می‎گویم، و از حوادثی که برای شما پیش خواهد آمد اطلاع دارم.

"و لا عن فئة تهدی مائة و تضل مائة"

( و نه از گروه و دسته ای که صد نفر را هدایت و یا صد نفر را گمراه می‎کنند)

"فئة" یعنی گروه و دسته. حضرت می‎خواهند بفرمایند: من بر گروههایی که از الان تا روز قیامت بر مردم حکومت خواهند کرد آگاهی دارم. من همه این گروهها را می‎شناسم و اگر از من بپرسید آنها را به شما می‎توانم معرفی کنم. علم من این قدر وسیع است. ما باید بگوییم عجب آدمهایی دور علی (ع) بودند که هیچ نپرسیدند؛ و اگر هم چیزی پرسیدند یا بسیار کم بود و یا از چیزهای بی معنایی بود که

ناوبری کتاب